Safety Centers

කින්නයාඩි සරස්වති විද්‍යාලය

මඩකලපුව / කෝරලේපත්තු

View More

කාක්කච්චිවෙඩ්ඩෙයි විෂ්ණු විද්‍යාලය

මඩකලපුව / පෝරතිව්පත්තු

View More

උරියන්කට්ටු මානික්කවිනායගර් විද්‍යාලය

මඩකලපුව / කෝරලේපත්තු උතුර

View More

කිරන්කුලම් විෂ්ණු විද්‍යාලය

මඩකලපුව / මන්මුනෙයිපත්තු

View More